Sponsors

Sponsor worden

Wij, als Stichting Scoren Tegen Kanker zijn voortdurend op zoek naar nieuwe sponsoren en donateurs.
U kunt op diverse manieren de stichting ondersteunen en aangeven dat u ons een warm hart toedraagt.
Dit kan bijvoorbeeld door materialen voor bijvoorbeeld evenementen beschikbaar te stellen. Of u kunt voor
een van de evenementen eten, drinken of uw diensten ter beschikking stellen.

Uiteraard is uw financiele bijdrage ook meer dan welkom om samen met ons de strijdt tegen kanker aan te gaan.
Een unieke mogelijkheid om te doneren en sponsor te worden is door lid te worden van de Club van 50.
U ziet, als u ons wilt ondersteunen dan zijn hier meerdere mogelijkheden. Uiteraard wordt uw deelname, alleen
of met uw bedrijf ook zeer gewaardeerd.

De Club van 50

De Club van 50 is een groep van bedrijven en/of particulieren die de stichting Scoren tegen Kanker een warm hart toedragen en daarvoor op vrijwillige basis per jaar een vast bedrag doneren.
Het bedrag is niet vastgesteld op een maximum maar wel op een minimum van 100 euro per jaar met een termijn van in ieder geval 2 jaren.

De leden van de Club van 50 mogen het volgende verwachten in ruil voor hun steun:

 • Reclame bij SSTK evenementen in de vorm van het 'Club van 50 bord' of vermelding in programmaboekjes waar de leden met (bedrijfs-)naam en/of logo op vermeld staan.
 • Een prominente plaats op de website www.sstk.nl onder een geheel eigen kop 'Club van 50'. Wij zijn trots op u als lid van de Club van 50.
 • U ontvangt het logo van de SSTK om op uw website te plaatsen. Hiermee geeft u aan het goede doel te steunen als blijk van maatschappelijke betrokkenheid. Daarnaast mag u de naam stichting Scoren tegen Kanker aanwenden voor communicatiedoeleinden.
 • Eén keer per jaar wordt het 'Club van 50 evenement' georganiseerd. Daarbij zal degene die de SSTK Scholarship heeft ontvangen uitleg geven over het nut, doel en eventuele resultaten van het onderzoek. Voor deze bijeenkomst ontvangt ieder lid van de Club van 50 twee entreekaarten. (Uiteraard ook een ideale gelegenheid om te netwerken met andere bedrijven!)
 • Ieder jaar ontvangt de Club van 50 een nieuwsbrief van de SSTK. Hierin wordt aangegeven wat de SSTK dat jaar heeft ondernomen en wat er op het programma staat voor het komende jaar.

Lid worden van de Club van 50? Neem contact met ons op via het contactformulier.

Donaties

Wilt u een bijdrage leveren aan de strijd tegen kanker?
U kunt de Stichting Scoren tegen Kanker op veel verschillende manieren ondersteunen. Met een donatie, structurele financiele ondersteuning of via een schenking.
Wanneer u de stichting wilt ondersteunen dan kan dit door uw bijdrage over te maken op Rabobank rekeningnummer NL84 RABO 0154 3299 08 ten name van Stichting Scoren Tegen Kanker.
Alvast bedankt voor uw bijdrage!

ANBI

Scoren tegen Kanker heeft van de belastingdienst een zogenoemde ANBI status ontvangen. Dit betekent dat de stichting als Algemeen Nut Beogende Instelling wordt aangemerkt. Ons ANBI nummer is 8505 06 256.

De belangrijkste voordelen van de ANBI status van Scoren tegen Kanker zijn voor u:

- er is geen successierecht of schenkingsrecht verschuldigd over schenkingen aan Scoren tegen Kanker;
- donaties door sponsoren zijn voor deze organisaties (onder voorwaarden) aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting;
- donaties door natuurlijke personen zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting (rekening houdend met drempelbedragen).

Meer informatie en de voordelen voor u als sponsor vindt u hier.

 • Madez Logo DEF
 • image002
 • teqz200w
 • Total Type
 • Logo yourcontact
 • Goossens vormgeving
 • logo Smit
 • Logo custom